KUNNSKAP REDDER LIV
kurs.png
Ved akutt sykdom, ulykke eller skade er det AVGJØRENDE å vite hva du skal gjøre, og at du TØR å gjøre det. I mange 

tilfeller er det MINUTTENE som teller.

 Kurset vil ta for seg livreddende førstehjelp. Det vil bli gjennomført en 

teoretisk del, samt praktiske trening i HLR og bruk av hjertestarter.

Vårt mål er å gi dere en trygghet slik at dere kan utføre/bistå med 

livreddende førstehjelp.

Vi skreddersyr også kurs, der virksomheten har spesifikke ønsker enten det gjelder fokus på barn, voldelig adferd eller større risiko for enkelte typer skader/ulykker.

Våre instruktører har lang og bred erfaring innen livreddende førstehjelp og er sertifisert i henhold til NRR, samt mange års fartstid med kursing av 

ansatte i skoler og bedrifter.

 Ta gjerne kontakt for mere informasjon