BÅRE

BÅRE

Lett sammenleggbar båre, enkel å bruke og enkel å plassere.

Båren leveres i bæreveske med stropper for enkel transport. Båren er vaskbar.

SKU: 2130
  • Utdrag fra Orientering om Førstehjelpsutstyr

    Innledning 

    Etter Lov av 17. juni 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-4 (1)(2) kan det være naturlig å ha førstehjelpsutstyr plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen når det er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Utstyret skal tilpasses arbeidsplassens arealmessige stør- relse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforh old inklusiv de organisatoriske. Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er på plass og er komplett til enhver tid påhviler arbeidsgiveren (arbeidsmiljøloven § 2–1). 

  • Innhold